Pateicoties Biedrības "Balvu rajona partnerība" un Lauku atbalsta dienesta atbalstam SIA Talita M īsteno LEADER Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000003 „Ziemeļlatgales stāsts”. Ar Projekta iegādātiem pamatlīdzekļiem, ar datorprogrammas palīdzību ļoti precīzi un ātri varēs iegravēt, izfrēzēt uzņēmuma logo vai klienta vēlamo tekstu uz koka, stikla, metāla un citiem materiāliem. Koks un koka izstrādājumi ir Ziemeļlatgali raksturojošs produkts, kā dabīgs, videi draudzīgs materiāls. Uzņēmums šo produktu ir ražojis savu prezentācijas materiālu vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas 23 639,00 Eur + PVN, publiskais finansējums 16 547,30 Eur un privātais finansējums 12 055,89 Eur.
       SIA Talita M plāno uzsākt ražot sienas pulksteņus un koka rotaļlietas/ mozaīkmīklu (Stacionāro pulksteņu koka korpusi - 91122000, Koka rotaļlietas – 9503 0061). Potenciālie pircēji būs Ziemeļlatgales iedzīvotāji, pašvaldības iestādes un uzņēmumi, kas iegādāsies produkciju kā reprezentācijas materiālus, kā arī tūristi, kas apmeklēs Ziemeļlatgali, un ES valstu uzņēmumi. Ziemļlatgales pašvaldības un uzņēmēji plānveidīgi un mērķtiecīgi attīsta tūrisma nozari. Ir izveidojusies tradīcija, ka katrs tūrists vēlas iegādāties nelielu, lētu, bet tūrisma vietu raksturojušu un videi atbilstošu suvenīru. SIA Talita M ir noslēgusi sadarbības līgumus ar suvenīru tirgojošiem veikaliem un ar Tūrisma informācijas centriem. Uzņēmumam ir ilgstoši un stabili sadarbības partneri Vācijā, Dānijā un Lielbritānijā, kas ir gatavi zināmos daudzumos iegādāties uzņēmuma ražotos izstrādājumus. Uzņēmums nepieciešamības gadījumā plāno piegādāt preci pircējiem ar kurjera palīdzību. Uzņēmums informēs sabiedrību un popularizēs jaunās preces un preču dizainus, izmantojot sociālos tīklus.
         Mūsdienās pulkstenis vairs nav tikai laika mērīšanas līdzeklis, bet kalpo kā suvenīrs, dāvana un interjera dizaina priekšmets. Realizējot projektu „Ziemeļlatgales stāsts”, uzņēmums spēs būtiski mehanizēt ražošanas procesu, kas ievērojami samazinās ražošanas izmaksas. Ikdienā ir bieži sastopamas situācijas, kad grūti atrast piemērotu dāvanu. Pulkstenis ir viena no universālajām dāvanām.
    Iegādājoties mūsdienīgas iekārtas, aprīkotas ar inovatīvu vadību, SIA Talita M ražos atraktīvas Ziemeļlatgali raksturojošas preces, kā arī saglabās esošās darbavietas. Projektā iegādātās iekārtas ļaus uzsākt ražot jaunus produktus.

Irēna Bukša SIA „Talita M” ražošanas vadītāja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Z/s “Alefrons” īpašnieks Alvis Circens ar LEADER projekta atbalstu  realizēja projektu Nr.17-07-AL19- A019.2101-000014.

    Zemnieku saimniecības “Alefrons” produkcijas dažādošana un konkurētspējas paaugstināšana programmā 2014-2020. gadam apakšpasākuma “ Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 12665.90. Projekta īstenošanas publiskais finansējums ir EUR 8866,19.

    Projekta mērķis ir radīt jaunus, kvalitatīvus produktus, izveidot jaunas darbavietas un sniegt pakalpojumus ābolu sulas ražošanā. Papildus tam klāt vēl nāks jauni produkti-ievārījumi un džemi, kā arī vīna ražošana. Projekta realizācijas rezultātā tiks palielināti un dažādoti produkcijas ražošanas apjomi.

   Balvu novada partnerības teritorijā nav daudz bioloģisko ievārījumu-biezeņu un augļu vīnu ražotāju, tāpēc tiks piedāvāti kvalitatīvi produkti par ļoti demokrātiskām cenām. Uzņēmuma vīzija ir nodrošināt ar veselīgu un dabīgu produkciju visas vecumu grupas, sākot no zīdaiņiem līdz pat sirmgalvjiem.

 

    Mērķa sasniegšanai tika iegādātas iekārtas: dozators PF30, augļu mazgātājs Niko JP3000 , horizontālais kapsulētājs , manuālā etiķešu līmēšanas iekārta, gravitācijas pudeļu pildītājs, sasmalcinātās masas uztvērējtvertne ar sūkni EURO 40, manuālais vīna korķu aizkorķētājs Mini.

Teksts un foto: Alvis Circens

 

 

      SIA "Body Esthetic" ir realizējis projekta „SIA "Body Esthetic" darbības paplašināšana”, projekta Nr. 16-07AL19,2101-000013 2. posmu – ultraskaņas liposakcijas aparāta ar statīvu iegāde.
Projekta mērķis:
1.Radīt apstākļus kvalitatīvai medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai - izveidot 2 procedūru telpas, sanitāro mezglu klientiem un nodrošināt pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2.Uzlabot darba apstākļus esošajam darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 1 jaunu darba vietu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 33554.66 EUR , projekta 1. posma attiecināmās izmaksas 12621.66 EUR, projekta 2. posma attiecināmās izmaksas 20933.00 EUR.
Projekta kopējais publiskais finansējums: 23488.26 EUR, projekta 1.posma publiskais finansējums 8835.16 EUR, projekta 2.posma publiskais finansējums 14653.16 EUR.
Projekta kopējais privātais finansējums ir 10066.40 EUR.
Projekta 1.posma rezultātā tika veikta vienkāršota telpu atjaunošana un pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Balvos, Ceriņu ielā 4. Projekta 2.posma rezultātā iegādāts ultraskaņas liposakcijas aparāts ar statīvu.

Projekta vadītāja: Irēna Keiša

 

 

 

 

     Biedrība „FC Ziemeļaustrumi” ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000020 „Bērnu intelektuālo un fizisko spēju attīstīšana ar spēļu palīdzību.”. Projekta ietvaros tika iegādāts specializētais sporta inventārs – interaktīvā mobilā spēļu sistēma, multi interaktīvi mobilais spēļu laukums „Pirāts”, mobilais šķēršļu laukums „Traktors” un četri gaisa pūtēji. Projekta kopējās izmaksas
20871.39 EUR, t.sk. publiskais finansējums 14000.00 EUR.
    Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu, veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, iegādājoties sporta inventāra komplektu, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju. Biedrības moto ir intelektuālā un fiziskā attīstība mūsdienu bērniem un jauniešiem. Ar šī projekta palīdzību tiks uzlabota ne tikai bērnu un pieaugušo fiziskā attīstība , arī ģimeņu saliedētība.
       Vietējās rīcības grupas teritorijā šis ir inovatīvs pakalpojums. Biedrība piedāvā futbola komercturnīru un sporta nometņu organizēšanu, kā arī sporta inventāra īri un tā uzstādīšanu. Iekārtu komplekts sastāv no divām daļām. To var izmantot arī komplektā, ja tiek rīkoti lielāki pasākumi, piemēram, nometnes. Jaunie sporta laukumi ir izturīgāki un tajos var darboties līdz pat 15 pieaugušie. Lai dažādotu sporta un futbola pieejamību bērniem un jauniešiem, biedrība ir izstrādājusi pasākumu plānu, lai dalībniekiem varētu dot iespēju attīstīties vairāk - organizētos futbola turnīros un nometnēs ar pievienoto vērtību, attīstot reakcijas ātrumu, uzmanību, izturību, koordināciju, valodas zināšanas (angļu, krievu un vācu valodas), uzticēšanos, komunikāciju, darbošanos kolektīvā ar bērniem un vecākiem un emocionālo intelektu.
      Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta biedrības FC Ziemeļaustrumi licencēto bērnu pieejamība specializētajam inventāram, uzlabosies sporta un kultūras pasākumu kvalitāte, kas arī palielinās biedrības ieņēmumus kopumā. Būs plašāka pakalpojuma un inventāra pieejamība arī bērniem ar kustību un garīgiem traucējumiem.
       Lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem, biedrība 17.martā Balvos rīkoja atklāšanas pasākumu, kā arī izveidojusi mājas lapu www.bumbo.lv
Papildus iepriekš minētajai darbībai, biedrība plāno sniegt sezonālus pakalpojumus dažādos novada un privātajos svētkos, kā arī piedāvāt to kā vienu no tūristiem saistošu pakalpojumu - komercturnīri un treniņnometnes, kas pēdējos gados kļuvuši pieprasīti pakalpojumi.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova
Foto: no biedrības FC Ziemeļaustrumi personīgā arhīva

 

 

 

 

 

 

Baltinavas novada dome ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģisko projektu “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” Nr. 16-07-AL19-A019.2202-00001.

  Projekta mērķis: labiekārtot vēsturiskā centra laukumu, kas veidotu kopīgu saskaņotu ainavu,  atspoguļotu - Baltinavas novada vēsturi un saistību ar šodienu, kā arī iepazīstināt tūristus  ar Baltinavas novada iedzīvotāju nodarbošanos laikmetu griežos, liekot akcentu uz latgalisko  kultūras mantojumu.

Baltinavas vēsturiskā centra labiekārtošanai izsludinātajā skiču konkursā, kuru Baltinavas novada dome izsludināja 2015. gadā, par uzvarētāju tika atzīta Dinas Jegorovas skice ar devīzi: “Ar baltu padomu no senatnes nākotnē” (“Ar tāvutāvu boltū padūmu nu niulīnes – atīsmie”). Arī otrās skices "Labiekārtošanas darbi un gājēju laipas izbūve pāri Supenkai", kas ir pirmās skices papildinājums, autors ir Dina Jegorova. Abas skices ir apvienotas vienā idejas risinājumā.

Projekts ir iekļauts vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā - teritorijas labiekārtošana ar tiltiņa izbūvi pāri Supenkai no vēsturiskā centra laukuma uz Baltinavas katoļu baznīcu. Projekta ietvaros veikta bruģēšana, soliņu uzstādīšana, atkritumu urnu uzstādīšana, autobusu pieturvietas demontāža. Laukuma centrā ir uzstādīta skulptūra "Gadskārtu kalendārs", kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvotāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību novadā - lauksaimniecību. Iestādīti koki un krūmi (Turnberga ābele, Baltais grimonis, Fortiņa segliņš, Olveida forsītija, Klājeniskais kadiķis, Kazaku kadiķis, Parasta klinšrozīte, Parastais ceriņš, Rietumu tūja u.c.), kas pavasara izskaņā un vasarā krāšņi papildinās Vēsturiskā centra laukuma kopainu, izceļot jaunizveidotā objekta skaistumu. Projekta realizācijas rezultātā radīts estētiski pievilcīgs vides objekts, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan veido Baltinavas novadu, kā pievilcīgu tūrisma ceļojumu galamērķi. Jaunizveidotais vides objekts ir arī simboliska dāvana ikvienam iedzīvotājam un valstij kopumā, godinot Latvijas republiku pastāvēšanas simtgadē. 

Projekta realizācija noslēgusies 2017. gada decembrī. Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Faktiskās izmaksas - 58272,04EUR
Attiecināmās izmaksas - 50000,00EUR.Publiskais finansējums - 44999,99EUR
. Privātais finansējums - 13272,05EUR.

 

Projekta realizācijas darbus veica SIA “AMBERGOLD.

 

 

 

 

Lapa 1 no 11