2018.gada 20.oktobrī kopā ar Šķilbēnu pagasta pašdarbības kolektīviem: jaukto kori ‘”Viola”, vokālo ansambli “Balseņis” , bērnu ritmikas grupu „Lācīši”, folkloras kopu „Rekavas dzintars”, solistu Normundu Orlovu, Viļakas kultūras nama vokālo ansambli „Cansone”, koncerta vadītājiem Elīnu Zaķi un Raimondu Loginu, un viesiem: šova deju grupu “Fazira” no Feimaņiem, ērģelnieci un pianisti Ilonu Birģeli, soprānu Endiju Rezgali-Straidomu, ēkas atklāšanas svētkus svinēja šķilbēnieši, Viļakas novada ļaudis un atbalstītāji no kaimiņnovadiem.

    Projektā Nr.16-07-AL19-A019.2201-000008 „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” plānotos būvdarbus uzsāka 2017.gada vasarā būvfirma “ArhiProf” pēc projektētāja Viktora Bašķirova izstrādātā projekta. Būvuzraudzību veica sertificētais būvuzraugs Vilhelms Pužulis un prasīgais un nesertificētais būvuzraugs, kultūras centra “Rekova” vadītāja Inese Lāce. Liels paldies būvniekiem, kuri ieklausījās Ineses Lāces lūgumos un uzbūvēja telpas, kurās apmierināti jūtas pašdarbnieki un apmeklētāji. Pateicoties projekta atbalstam, tika iegādātas arī jaunas mēbeles, tās izvietotas aizskatuves ģērbtuvēs, Rekavas bibliotēkā un iekārtots kultūras centra “Rekova” vadītājas kabinets.

     Kopējās projekta izmaksas ir 179941,86 Eur, projekta attiecināmie izdevumi ir 50000,00 Eur, t.sk. publiskais finansējums 45000,00 Eur. Projektam līdzfinansējumi nodrošināja no Viļakas novada domes budžeta, pārējo izdevumu segšanai tika ņemts aizņēmums Valsts kasē.

     Aktivitāte tika īstenota Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

 

 

 

     Liena Lielbārde  realizēja  LEADER  projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000001 „Vakars uz ezera", kurā paredzēts tūrisms un atpūta pa Balvu ezeru, pirts uz peldoša pontona. Projekta  kopējā summa EUR 42 623,24,  no kuras EUR 29836,27 ir publiskais finansējums.

    Projekta mērķis ir radīt jaunas atpūtas un relaksācijas iespējas ekskluzīvos apstākļos, pārvietoties  pa Balvu  ezeru uz peldošās mājas, apskatot dabas ainavas, gūstot pozitīvus iespaidus, baudot pirti. Klientiem tiek piedāvāta iespēja jauki pavadīt laiku braucot, klausīties mūziku, skatīt televīziju, piejams Wifi tīkls. Projekta ietvaros tiks radīta viena daļēja laika darba vieta.

 Pakalpojums piesaistīs tūristus, vietējos  iedzīvotājus  kas  veicinās ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē.

Tālrunis informācijai : Liena Lielbārde 26410291

Projekta vadītāja: Liena Lielbārde

Foto: Liena Lielbārde

 

 
 

 

   

     Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudze ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcas teritorijas labiekārtošana”, projekta Nr.16-07-AL19-A019.2201-000017.

Projekta mērķis: Baznīcas teritorijas sakartošana - laukuma bruģēšana, atbalsta sienas un kāpņu izbūve.

      Projekta realizācijas rezultātā radīts estētiski pievilcīgs vides objekts, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan veido Balvu novadu, kā pievilcīgu tūrisma ceļojumu galamērķi. Projekta laikā ir izveidota automašīnu stāvvieta, brugēts celiņš apkārt baznīcai, izveidota atbalsta siena un kāpnes. Labiekārtota teritorijā iesēta zāle, kas veido zaļās saliņas.

     Projekta realizācija noslēgusies 2018. gada septembrī. Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Balvu novada  pašvaldība.

     Kopējās projekta izmaksas – 43479,05 EUR, attiecināmās izmaksas - 43479,05 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 39131.14 EUR, līdzfinasējums – 4347.91 EUR.

Projekta vadītāja Ļubova Vorobjova

 

 

    Uzņēmums SIA „Veiks” ir realizējis ELFLA projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000010, projekta nosaukums - „Kokapstrādes ceha modernizēšana jaunu produktu radīšanai” otro un trešo kārtu par summu 47657.79 EUR, no kuras 32814.74 EUR ir publiskais finansējums.

   Projekta mērķis ir radīt vienu jaunu pilna laika darba vietu, un attīstīt uzņēmējdarbību, veicinot konkurētspēju un ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Par projektā paredzētajiem pirmās kārtas līdzekļiem 3121.80 EUR, no kuras 2185.26 EUR ir publiskais finansējums, SIA “Veiks” ir iegādājies vienpadsmit jaunus instrumentus: lāzerprojekcijas nivelieri; četras akumulatora skrūvmašīnas; trīs ķēdes zāģus; virzuļkompresoru; Skaidu nosūcēju un figūrzāģi.
    Projekta otrās kārtas ietvaros tika veikta ražošanas ēkas atjaunošana, kuru būvdarbu izmaksas sastādīja 15300.98 EUR, no kuras 10536.81 EUR ir publiskais finansējums. Projekta trešās kārtas ietvaros tika veikta ražošanas laukuma atjaunošana, kuru kopējās izmaksas bija 32356.81 EUR, no kuras 22277.93 EUR ir publiskais finansējums.

Būvniecības darbu pretendentu atlases iepirkumā uzvarēja firma SIA “RCI Gulbene”, kas veica esošo koka logu nomaiņu pret plastikāta logiem, atjaunoja jumta segumu, elektroinstalāciju un apgaismojuma sistēmu, kā arī, veica lietus kanalizācijas izbūvi, esošā asfalta seguma remontu un daļēju asfalta seguma nomaiņu.    

Uzņēmuma SIA „Veiks” pamatdarbības veidi ir ēku būvniecība, kas sevī ietver saimniecības ēkas, nojumes, atpūtas/brīvdienas mājas, jumtu un fasāžu rekonstrukcijas, iekštelpu kosmētiskos remontus, būvniecības projektu izstrādāšana, un galdnieku darbi.

SIA „Veiks” izsaka pateicību būvniekam SIA „RCI Gulbene”, Lauku atbalsta dienesta ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas draudzīgajām darbiniecēm, īpaši Inesei Šmagrei. Paldies Lienei Ivanovai par palīdzību projekta sagatavošanā un vadīšanā.

Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Igaunis vēlas iedrošināt uzņēmīgos cilvēkus nebaidīties izmantot visas iespējas, kuras mums tiek piedāvātas. Projektu apstiprināšanas liek saņemties realizēt ne tikai to, kas norādīts projekta pieteikumā, bet sniedz arī papildus motivāciju turpmākajai darbībai. Pārējais ir mūsu pašu rokās! Ja ar pirmo mēģinājums neizdodas, lielākas izredzes nākamajam!

 

 

 

 

     Pēc Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000007 “Tautas tērpu iegāde folkloras kopai “Atzele”” ir izgatavoti Ziemeļlatgales tautastērpu komplekti folkloras kopai “Atzele”. Projekta kopējā summa ir EUR 7882,55, publiskais finansējums EUR 7094,29, projekta 10 %  līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome jeb EUR 788,26 . Kopā izgatavoti 15 tautas tērpu komplekti sievām un 3 tautas tērpu komplekti vīriem.

     Ziemeļlatgales sievu brunči, sievu ņieburi, mežģīņu rakstā adītas garās kokvilnas zeķes sievām, balti kokvilnas lakatiņi,  etnogrāfiski pareizi Ziemeļlatgales (Šķilbēnu pag.) garie sievu krekli un vīriešu krekli, pelēkas vilnas bikses vīriem, Ziemeļlatgalei raksturīgie priekšauti – balti, pārpierīši (Latgales sievas galvas rota) – tās ir tautu tērpa sastāvdaļas, kuras folkloras kopa “Atzele” ir ieguvusi savā lietošanā.

Balticas folkloras festivālā un Latvijas simtgades koncertos mēs latgaliešu tautasdziesmu iznesīsim cilvēkos jaunos tautu tērpos.

     "Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Ilona Bukša

 

Lapa 1 no 12