Biedrība „Nāc un Tusē” nodarbojas ar kvalitatīvu apskaņošanas pakalpojumu sniegšanu, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšanu, skaņu un gaismu vizualizācijas pakalpojumu attīstīšanu un popularizēšanu iedzīvotāju vidū, kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu tehniskā nodrošinājuma piedāvāšanu. Biedrība sniedz arī sabiedrisko labumu, veicinot sabiedrības ieinteresētību un izpratni par kultūras vērtībām, iesaistot iedzīvotājus personības pilnveidošanas un izglītošanas nodarbībās, kas veicina arī lietderīgu brīvā laika izmantošanu Balvu un citos apkārtējos novados.

     2018.gada augustā biedrība ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000007 „Gaismošanas studijas izveide „Nāc un Tusē””. Projekta ietvaros tika iegādāts gaismošanas studijas aprīkojuma komplekts, kurā iekļautas modernas iekārtas – gaismu konstrukcija, veidota no alumīnija fermām, projektors, motorizēts ekrāns ar vadības pulti, dators un gaismu vadības panelis. Projekta kopējās izmaksas bez PVN 12408.00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8680.81 EUR.

     Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu, attīstīt esošo un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, izveidojot gaismošanas studiju, kas aprīkota ar modernām iekārtām, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, sekmējot sadarbību, attīstot jaunu pakalpojumu, radot jaunu pilna laika darba vietu, attīstīt kultūras vērtības, kas paaugstina lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves kvaitāti un veicina konkurētspēju.

    Iegādājoties gaismošanas studijas aprīkojuma komplektu, tiks radīti jauni pakalpojumi - gaismošanas apmācības un telpas ar aprīkojuma noma (galvenokārt biedrības pārstāvja uzraudzībā) mācību nolūkiem. Uzlabosies esošo pakalpojumu kvalitāte. Studija kalpos arī kā tūrisma apskates objekts, kas varētu interesēt galvenokārt jauniešiem, kuri vēlas apgūt profesionāli gaismošanas un režijas vizualizācijas prasmes.

Studija atrodas Balvos, Brīvības ielā 43.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova

Foto: Ivars Saide

 

 

 

      Uzņēmums SIA “1PAC” ir realizējis LEADER projektu Nr.17-07-AL19-A019.2101-000018 „Būvuzraudzības un inženierpakalpojumu attīstīšana Ziemeļlatgalē”, par kopējo summu EUR 13 373.17 no kuras EUR 9 246.06 ir publiskais finansējums.

       Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu un iegādāties inženiertehniskās iekārtas, un datortehniku būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, izmantojot dažādas mūsdienīgas inženiertehniskās iekārtas - betona cietības mērītāju, digitālo līmeņrādi, mērriteni un mērlentu, lāzera tālmēru, infrasarkano termokameru, lāzera rotācijas nivelieri, krāsas biezuma mērītāju, virsmas termometru, skaņas līmeņa mērītāju, dinamisko grunts blīvuma mērītāju, endoskopa tipa videokameru, krītoša svara deflektometru, ceļa profila mērīšanas latu, kā arī datorus ar specializēto programmatūru un aprīkojumu.

    Uzņēmums lepojas, ka iegādātās iekārtas būtiski palielina uzņēmuma konkurētspēju un iespēju nodrošināt kvalitatīvu būvuzraudzības pakalpojumu. Iegādātās iekārtas ļauj inženieriem veikt kontrolmērījumus un pārbaudes, būtiski kāpinot kvalitātes prasību ievērošanas kontroli būvobjektos. Uzņēmuma vadītājs Kaspars Paršinovs norāda, ka plašais pieejamo iekārtu klāsts jau ir atzinīgi novērtērts esošo uzņēmuma klientu vidū. Šajā ziņā īpaši var izcelt iegādātā krītošā svara deflektometra nozīmi - veicot būvuzraudzību, ir virkne lietu, ko cilvēks "uz aci" nevar novērtēt, piemēram, izbūvēto ceļa kārtu nestspēju, kas ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem sekmīgai ceļa ekspluatācijai. Ar šo iekārtu, ļoti operatīvi, mēs šos lielumus varam izmērīt, lepojas K.Paršinovs.
Būvuzraudzības un inženierpakalpojumu birojs atrodas Balvu novadā, Balvos, Tehnikas ielā 4A.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova
Foto: no SIA „1PAC” personīgā arhīva

 

 

 

 

 

      Ilgvars Keišs ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.17-07-AL19- A019.2101-000006.
     Projekts ,,Peintbola laukuma izveide Baltinavas pagastā’’ tiek īstenotā programmā 2014-2020. gadam apakšpasākuma “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 13511,18. Projekta īstenošanas publiskais finansējums ir EUR 9457,82.
     Projekta mērķis ir izveidot atpūtas iespēju - peintbola laukumu Baltinavas pagastā, nodrošinot tuvāko novadu iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem labu laika pavadīšanas vietu. Realizējot konkrēto projektu tiks veicināta visa Baltinavas novada un apkārtējo novadu attīstība un atpazīstamība.
    Projekts tika realizēts Baltinavas novada Silagaiļu ciema, vecajā fermas komplekā, kas šobrīd ir sliktā stāvoklī. Teritorijā atrodas daudz gruvešu, ēkas jau ir uz sabrukšanas robežas, kā arī teritorija ir pārvērsta par atkritumu izgāztuvi. Šo vietu sakopjot, ir iespējams piedāvāt labu atpūtas vietu jauniešiem. Projekta ietvaros tika sakopta teritorija - celmu izraušana, būvgružu novākšana iespeju robežās, augsnes izlīdzināšana. Teritorija tika sakārtota un labiekārtota, lai tā vairs neradītu nekādus apdraudējumus cilvēka veselībai.
     Mērķa sasniegšanai ir iegādāts strāvas ģenerators HX 7500 T-C, 6,0 kW, kas nodrošinās apgaismojuma izveidošanu spēļu laukumos, kā arī gaisa uzpildes stacijas darbībai. Tika iegādāti 20 pilni komplekti inventāra, lai varētu piedāvāt spēlēt peintbolu. Komplektā ietilpst: Tippmann FT-12 marķieris, peintbola aizsargmaska V Force Armor Thermal, aizsargveste, aizsargkombinezons. Kā arī tika iegādāti 2 aizsargtīkli 6x100 m, kas norobežos laukumus. Tika iegādāts kompresors Coltri, uzpildes stacija Fill Panel Single manta, kā arī ātruma mērītājs X-radar chronograph.
     Jau tuvākajā laikā tiks piedāvāta iespēja spēlēt peintbolu. Peintbola starta komplektā ietilpst:
• markeris Tippmann FT12,
• gaisa atkārtota uzpilde – bezmaksas,
• aizsarg maska,
• kombinezons,
• aizsargveste,
• cimdi,
• 100 bumbiņas ,
• instruktāža,
• spēles tiesnesis.
Starta komplekta cenas: 7 eur no personas, ja grupa mazāka par 10 cilvēkiem. 6 eur no personas, 10 līdz 20 cilvēku grupa.
Sīkāka informācija pa telefonu 26486676, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., https://www.facebook.com/silgaili/

 

 


       Artūrs Sārtaputns ir realizējis "LEADER" projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000019 "Uztura zinātnes, veselības un sporta studija". Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums par summu 7250.81 EUR. Projekta realizācijai saņemts publiskais finansējums no Lauku atbalsta dienesta 5075.57 EUR.
Projekta ietvaros iegādāts šāds aprīkojums:
*)Ķermeņa sastāva monitors Tanita MC780SMA par summu 5420.80 Eur
*)Tanita GMON MA datorprogramma par summu 423.50 Eur
*)Pulsometrs Polar M400 HR Black par summu 179.00 Eur
*) Biroja krēsls Lindy par summu 125.00 Eur
*)Biroja krēsls Denzel par summu 56.00 Eur
*)DatorgaldsJocker L par summu 97.00 Eur
*)Grāmatu plaukts Baltica 19 par summu 105.79Eur
*) Masāžas galds/kušete par summu 115.00Eur
*) Portatīvais dators Lenovo V110-15 par summu 355.00Eur
*) Asinsspiediena mērītājs Omron IQ142 par summu 183.90 Eur
*) Printeris CanonPixma MG7750 par summu 129.99 Eur

       Projekta realizācijas vieta atrodas Balvos, Brīvības ielā 58. Uztura zinātnes , veselības un sporta studijā iespējamas konsultācijas par veselīga, sabalansēta uztura lietošanu atkarībā no nostādītā mērķa, piemēram, notievēt vai uzņemt muskuļu masu, nepieciešamajām fiziskajām aktivitātēm atkarībā no nostādītajiem mērķiem, kā arī iespējams veikt ķermeņa sastāva mērījumus ar bioimpendances metodi, ar kuras palīdzību tiek noteikts veselības stāvoklis, ķermeņa sastāvs, ūdens daudzums organismā, viscerālo tauku daudzums organismā un metaboliskais vecums, šūnu iespēja uzkrāt un lietot enerģiju, noteikt sarkopēnijas riskus un daudzus citus mērījumus.
      Projekta mērķis ir nostiprināt ķermeņa muskulatūru, novērst traumu riskus, kuri ir saistīti ar muskuļu disbalansu un vājumu, kā arī ar nepareizu stāju, kura izveidojas piekopjot sēdošu, mazkustīgu dzīvesveidu vai citu iemeslu rezultātā,izstrādājot katram klientam individuālu treniņu programmu. Sniegt iespēju izglītoties uztura jomā, lai klients ikdienā spētu izvēlēties sev piemērotus pārtikas produktus un izprastu to sastāvu un kādā veidā manipulēt ar uzturvielām, lai sasniegtu nosprausto mērķi un saglabātu labu veselību.
     Uz konsultāciju ir gaidīti visi, gan lieli, gan mazi, jebkurš, kuram ir vēlme uzlabot savu ārējo izskatu, atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, kā arī samazināt dažādu slimību iespējamības riskus, tajā skaitā sirds un asinsvadu saslimšanas, diabētu, osteoporozi un attālināt sarkopēnijas iestāšanos.

 

 

 

 

SIA „DREVO R” ir realizējis projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000008 „Galdniecības uzņēmuma modernizēšana”. Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas ražošanas iekārtas – lentzāģis, skaidu nosūcējs un 3 gab. ruļļu galdi. Projekta kopējās izmaksas bez PVN 19827.14 EUR, t.sk. publiskais finansējums 13878.99 EUR.

Projekta mērķis ir radīt jaunus produktus un pakalpojumus, saglabāt esošos piedāvājumus, un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, modernizējot galdniecības uzņēmumu, kas aprīkots ar modernām  iekārtām. Tādējādi SIA „DREVO R” kļūs par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, sekmējot sadarbību, radot labus darba apstākļus esošajiem trīs darbiniekiem.

Vietējās rīcības grupas teritorijā tiks radīts inovatīvs produkts un pakalpojums. Klientiem tiks piedāvāta iespēja sazāģēt liela garuma (līdz 8.5m), un liela diametra (0.8m) baļķus. Savā uzņēmumā Andis Kašs nodarbojas ar cēlkoku (ozols, osis, kļava un tml.) pārstrādi. Tie visi ir lielu diametru un cietas koksnes baļķi, kurus ar jauno iekārtu palīdzību varēs ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot.  

Projekta realizācijas rezultātā ir modernizēts ražošanas process, attīstīta uzņēmējdarbība, kas nodrošinās darba un prakses iespējas jauniešiem, kas studē galdniecību, veicinot to atgriešanos uz dzīvi Balvu novadā. Uzņēmums ir iegādājies un uzstādījis iekārtas, kas sekmēs uzņēmuma konkurētspēju un ļaus izcelties konkurentu vidū tehniskā nodrošinājuma ziņā.

SIA DREVO R ražo virpotus koka elementus, neapstrādātus zāģmateriālus, ekskluzīvi kaltētus un apstrādātus zāģmateriālus, kā arī sniedz kokapstrādes pakalpojumus pēc pieprasījuma. Ražotne atrodas Balvu novadā, Krišjāņu pagastā.

 

Projekta vadītāja:Liene Ivanova

      

Foto: Andis Kašs

 

Lapa 1 no 2