Biedrība "Balvu rajona partnerība" turpina individuālās un grupu  apmācības un konsultācijas potenciālajiem LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem katru darba dienu Balvos, Tautas ielā 1, 2.stāvā.

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai.

 Prezentāciju skatīt PIELIKUMĀ

Iepriekšēja pieteikšanās: tālrunis 29134410.

Stratēģijas administratīvā vadītāja: Ilona Džigure