KAS JĀDARA, LAI KĻŪTU PAR BIEDRĪBAS "BALVU RAJONA PARTNERĪBA" BIEDRU?

Jāaizpilda pieteikuma veidlapa:

- fiziskām personām;
- organizācijām, iestādēm (jāpievieno reģistrācijas un statūtu kopijas);
- uzņēmējiem (jāpievieno saimnieciskās darbības apraksts brīvā formā un reģistrācijas kopija).

Biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes sēdē tiek izskatīts biedra iesniegums, un valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu.


BIEDRU PIENĀKUMI:
piedalīties biedru sapulces sēdēs, pildīt valdes uzdodos uzdevumus, katru mēnesi maksāt biedru naudu (1EUR mēnesī).

 

 Biedrības
1. Kubulu pagasta ģimeņu biedrība

2. Sieviešu biedrība „Rudzupuķe”

3. Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte"

4. Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība "Aicinājums" 

5. Biedrība „Mēs pasaulē”

6. Radošās sadarbības centrs „Eglainīte” 

7. Lazdukalna ģimeņu biedrība „Saulīte”

8. Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „Saime”

9. Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „MEDŅEVA”

10. Biedrība „VISION”

11. Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”

12. Medņevas pagasta ģimeņu biedrība „Visi kopā”

13. Biedrība „Kalmārs”

14. Biedrība „Piena ceļš”

15. Biedrība „Balvu Olūts"

16. Tilžas pagasta sieviešu biedrība „Oāze”

17. Biedrība „Pīlādzītis Jums”

18. Biedrība Futbola klubs "Balvu vilki"

Pašvaldības
1. Balvu novada pašvaldība

2. Viļakas novada dome

3. Rugāju novada dome

4. Baltinavas novada dome


Uzņēmēji
1. SIA „Mārbe”

2. ZS „Ičmalas”

3. SIA „Gravin"

4. SIA „North Latgalian firewood”

5. I.K. „ASNA – G”

6. SIA „Basteta”

7. ZS "Dālders"

8. ZS "Kļavas"

9. SIA "SARA L"

10. SIA "Technical textiles"


Fiziskas personas
1. Vineta Zeltkalne

2. Zinaida Popova

3. Svetlana Tomsone

4. Līga Delpere

5. Tamāra Lielbārde

6. Alvis Circens

7. Ilona Tihomirova

8. Arita Boka

9. Jānis Jauntēvs

10. Ilze Daukste 

11. Ieva Leišavniece

12. Ivars Saide