BIEDRĪBAS VADĪBA http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/par-mums/valde

 

MĀRĪTE ORNIŅA
Valdes priekšsēdētāja
LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: + 371 26451959
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ILZE DAUKSTE
Izpilddirektore

Tālrunis: + 371 27070899
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ILONA DŽIGURE
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja

Tālrunis: +371 29134410
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IEVA LEIŠAVNIECE
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente darbam ar starp teritoriju un starptautiskiem projektiem
Tālrunis: 26325293
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IVARS SAIDE
Valdes loceklis
Tālrunis: + 371 29105348
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LARISA BERNE
Valdes locekle
Tālrunis: +371 26459100
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DAINA TUTIŅA
Valdes locekle
Tālrunis: +371 29168237
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZIGRĪDA VANCĀNE
Valdes locekle
Tālrunis: +371 29127294
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OLGA SIŅICA
Valdes locekle
Tālrunis: +371 29361548
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SARMĪTE TABORE
Valdes locekle
Tālrunis: +371 28399183
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VELGA VĪCUPA
Valdes locekle
Tālrunis: +371 28332720
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LAURIS KRĒMERS
Valdes loceklis
Tālrunis: +371 28606972
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Izpilddirektore Ilze Daukste

Tālrunis: + 371 27070899
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stratēģijas administratīvā vadītāja - Ilona Džigure

Biedrības "Balvu rajona partnerība" biedre no 2003.gada 21.jūlija (biedrības dibinātāja). No 2005.gada maija līdz 2017.gada 22.februārim - biedrības valdes priekšsēdētāja.

Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" valdes locekle. Precējusies - vīrs Jānis un meita Līga.

Absolvējusi  Daugavpils Universitāti divas reizes:bakalaurs - psihaloģijā un sociālā darba maģistrs

Stratēģijas administratīvā vadītāja no 2017.gada

12 gadi Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja

15 gadi Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" valdes priekšsēdētājas vietniece, Latvijas avīzes rīkotā konkursa "Radoša sieviete Latvijā 2007" laureāte

15 gadu darba pieredze Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2013.

Kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob.t.: 29134410

 

   Stratēģijas administratīvā vadītāja asistents - Ieva Leišavniece

   

    Stratēģijas administratīvā vadītāja asistents darbam ar starpteritoriālajiem un starptautiskajiem projektiem.

    Balvu rajona partnerībā darbojas kopš 2016. gada . Uzņēmēja, lauksaimniece un divu dēlu māte.

    Hobiji: makšķerēšana, medības, grāmatu lasīšana, teātris un ēst gatavoša!

    Kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob.t.: 26325293