Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārā projektu ideju ģenrēšanai un sadarbības veicināšanai ziemeļlatgalieši devās uz Gulbenes novadu, lai smeltos pieredzi pasākumā „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā.    

    Tā kā kaimiņu novada biedrība „SATEKA” sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem, mājražotājiem un sabiedriskajām organizācijām  piedāvā Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārus projektu ideju ģenrēšanai, sadarbības veicināšanai, kur semināros iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novadā esošajiem mājražotājiem un uzņēmējiem, kā arī Gulbenes novada aktīvākajām sabiedriskajām organizācijām, biedrības “Balvu rajona partnerībā” esošie 15 potenciālie projektu iesniedzēji šoruden, 11.un 12.oktobrī devas uz Gulbenes novadu.

     Pasākuma programmā iekļautajiem mājražotājiem, uzņēmumiem, saimniecībām un sabiedriskajām organizācijām ir pozitīva pieredze LEADER projektu realizēšanā, kā arī tiek domāts par jaunu ideju virzīšanu. 

    Pateicoties LEADER projektiem Gulbenes novadā tiek veicināta iedzīvotāju aktīva iesaiste dažādās aktivitātēs, sakopta vide, atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums, kas kopumā veicina tūrisma attīstību, ko arī vēlamies ieviest biedrības “Balvu rajona partnerība” Ziemeļlatgales darbības teritorijā visos 4 novados: Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas!

 

 

     2017.gada 21. un 22 septembrī biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure, piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā mācību seminārā vietējo rīcības grupu (VRG) pārstāvjiem, kas notika Iecavas novada "Iecupēs". Semināra laikā tika apskatītas sekojošas tēmas: LEADER pieejas īstenošanas pieredze - iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process, sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas administratīvā darba un funkciju izpildes aspekti; uzņēmējdarbības sekmēšana VRG teritorijā.
     Seminārā notika arī VRG un Lauku atbalsta dienesta (LAD) saruna par sadarbību LEADER pieejas īstenošanu šobrīd un nākotnē. LAD direktore Anna Vītola- Helviga informēja par plānotajām izmaiņām VRG lēmumu pieņemšanā par projektu atbilstību SVVA stratēģijai.
     Semināra laikā vietējo rīcībs grupu pārstāvji prezentēja savās teritorijās realizēto LEADER projektu produktus un izstrādājumus. Biedrība " Balvu rajona partnerība" prezentēja uzņēmuma SIA “AMATI projekts” uz projekta “Lielformāta tekstilaudumu apdruka un radošā mārketinga pakalpojums” iegādātām iekārtām apdrukātos T-kreklus biedrībai. Uzņēmums īpaši lepojas ar to, ka šāda līmeņa iekārtas ir vienīgajiem Ziemeļlatgalē un Ziemeļvidzemē, spējot būtiski kāpināt tā konkurētspējību gan vietējā, gan reģionālajā tirgū (Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Lietuva). Plotera drukas platums ir 1,6m, kā arī tiek izmantotas 8 tinšu eko-solventa krāsas, kas ļauj sasniegt maksimālo drukas kvalitāti visiem radītajiem produktiem. Iegādātās iekārtas ļauj vienīgajiem šajā reģionā apdrukāt melnu vai tumšu materiālu ar visdažādākajām krāsām. Iegādātā izšūšanas šujmašīna un datortehnika ļauj radīt izcilas kvalitātes personalizētus dizaina un atpazīstamības produktus. Iegādātās iekārtas efektīvais izmantošanas laiks ir vismaz 10 gadi un tas papildina uzņēmuma rīcībā jau esošos darba instrumentus un iekārtas, kas ļaus realizēt ikviena klienta prasības īpaši augstā kvalitātē.
     Kā otrs uzņēmējs tika prezentēts mikrouzņēmuma „ASNA-G”uz projekta „Darbgalda iegāde mikrouzņēmumam IK „ASNA-G” ražošanas paplašināšanai vietējiem iedzīvotājiem” iegādātajām iekārtām ražotie dekoratīvie koka elementi grīdām un sienām. Projekta īstenotājs Nauris Pomers nonācis pie secinājuma, ka Latvijā pamazām atgriežas jauni cilvēki no ārzemēm, kuri vēlas būvēt jaunas mājas un veidot ģimenes. Tiek ņemti kredīti un aktīvi norit būvniecības darbi. Attīstās pieprasījums pēc dabīgā materiāla – koka izstrādājumiem. Mikrouzņēmums IK”ASNA-G” jau kopš 2012.gada izgatavo dažādu izmēru koka mēbeles un durvis pēc individuāla pasūtījuma. Projekta rezultātā iegādātais darba galds ļaus palielināt uzņēmuma ražošanas apjomus un papildus izgatavot koka dekoratīvos elementus sienām un griestiem.
    Apmācību laikā tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā. Biedrība "Kalna svētību kopiena", kas ir teritorijas garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Realizējot LEADER projektus, atjaunojusi Bruknas muižu un labiekārtojusi tai pieguļošo teritoriju. Šajā plānošanas periodā biedrība pievērsusies jaunam darbības veidam, uzsākot ķiploku pārstrādi. LEADER projekta ietvaros līdz šī gada beigām plānots iegādāties ķiploku pārstrādes līniju un uzsākt Zemgales reģionā inovatīva produkta – ķiploku pulvera- ražošanu. Atrašanās vieta: Sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti - Brukna, Dāviņu pagasts, Bauskas novads.
    Biedrība “Tehnisko sporta veidu klubs “Pīlādzis”” dibināta 2005.gadā. Izveidots sporta un atpūtas parks “Pīlādžu mototrase”. Dažu gadu laikā ar ELFLA līdzfinansējumu biedrība ir radījusi bāzi masu pasākumu organizēšanai, kas spēj uzņemt līdz 25 000 apmeklētāju un nodrošināt 1000 autostāvvietas. Sporta un atpūtas parks ir kļuvis par vietu kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.
Atrašanās vieta: “Pīlādži”, Stelpes pagasts, Vecumnieku novadā.

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam

Kopā 3.kārtā tika iesniegti 21 projekts

 

 

 

 

 

 

   Šobrīd LEADER pieejas nozīmību lauku attīstībā apzinās un atzīst visos līmeņos - gan vietējie iedzīvotāji visā Eiropā, gan Eiropas komisārs Nils Hogans norādot to savā uzrunā par Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Tomēr vienlaikus šī pieeja, kas arī Latvijā tiek īstenota jau vairāk kā 10 gadus, ir kļuvusi apdraudēta, ierobežojot metodes pamatprincipus, piemēram, augšupejošu attīstību un inovācijas, jo LEADER ieviešanu ļoti lielā mērā nosaka Eiropas Savienības un nacionālā mēroga politikas un īstenošanas nosacījumi, mazinot vietēja līmeņa nozīmi stratēģiju īstenošanā.
   „LEADER pieejai ir jāatgriežas pie tās sākotnējā mērķa – vietējo kopienu spēcināšanas,” šis ir viens no uzstādījumiem, kas kā ļoti būtisks uzvērts Tartu deklarācijā, iezīmējot vīziju un vajadzības LEADER / SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība, angļu val. – community lead local development (CLLD)) pieejas īstenošanā visos līmeņos 2021.-2027. gada programmēšanas periodā. Šo deklarāciju 2016. gada nogalē izstrādāja pārstāvji no 25 valstīm, kopā pārstāvot aptuveni 2000 LEADER grupas visā Eiropā, kā arī LEADER tīklus, Eiropas Komisijas pārstāvjus, Eiropas Lauku tīklu un arī nacionālos ministriju pārstāvjus, atzīmējot LEADER pieejas 25 gadus Eiropā.
     Deklarācijā tiek uzsvērts, ka Eiropas Komisijai un nacionālajiem partneriem (Latvijā – Zemkopības ministrija (ZM) un Lauku atbalsta dienests (LAD)), izstrādājot ietvaru LEADER un SVVA pieejas īstenošanai pēc 2020. gada, ir jābūt ciešā dialogā un partnerībā ar vietējām rīcības grupām un tās apvienojošajām organizācijām (Latvijā – biedrība „Latvijas Lauku forums” (LLF)). Tā vietā, lai fokusētos uz kļūdu nepieļaušanu, būtu nepieciešams prioritāri domāt par to, kā nosacījumi un likumiskais ietvars var atbalstīt projektu īstenotājus un citus vietējā līmeņa aktīvistus, un vietējās rīcības grupas vietējās attīstības stratēģiju ieviešanā.
     26. septembrī, Latvijas valdība apstiprināja četrus Ministru kabineta noteikumus, kas paredz atbildības palielināšanu vietējām rīcības grupām (VRG) un citas ļoti būtiskas izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā. Lai arī „Latvijas Lauku forums”, pārstāvot 34 VRG, šos grozījumus nesaskaņoja, tie tika pieņemti, tādejādi lēmumi par vērtējumiu atbilsoši SVVA stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem būs jāpārsūdz VRG, nevis Lauku atbalsta dienestā, kā tas bija līdz šim.
   LLF, VRG, LAD un ZM sarunu rezultātā tika panākts kompromiss par šo noteikumu vēlāku stāšanos spēkā, paredzot pārejas periodu līdz 2018. gada 1. augustam, kad VRG spēs pielāgot savu darbību jaunajiem noteikumiem, veikt biedrību statūtu, SVVA stratēģiju, lēmējvaras un citas izmaiņas, nevis tūlītējām izmaiņām, kā sākotnējā redakcijā. 21. un 22. septembrī Bauskas rajona partnerības teritoritorijā LLF uz kopīgām diskusijām aicināja VRG, LAD direktori Annu Vītolu-Helvigu un LAD un ZM pārstāvjus, lai nodrošinātu pastāvīgu komunikāciju un sadarbību, tādējādi veicinot kopīgu darbu pie LEADER pieejas īstenošanas kvalitātes uzlabošanas, efektīva resursu ieguldījuma lauku teritorijas attīstīstībai un veidojot vienkāršāku sagatavošanās un īstenošanas procesu projekta pretendentiem.
   Tartu deklarācija latviešu valodā pieejama biedrības „Latvijas Lauku forums” mājas lapā llf.partneribas.lv

Fakti:
LEADER metode Eiropā tiek īstenota 25 gadus.
Eiropā ir gandrīz 2600 vietējās rīcības grupas, darbojoties teritorijā, kas ir mājvieta gandrīz 161 miljonam Eiropas iedzīvotāju. Latvijā ir 35 vietējās rīcības grupas, īstenojot vietējās attīstības stratēģijas visos Latvijas novados.
Galvenie atbalsta saņēmēji ir vietēja līmeņa NVO, uzņēmēji, pašvaldības un vietējās rīcības grupas.

Kontakti:
Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29442492

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 69 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv

Alūksnes un Apes novada fonds oktobrī organizē 2 apmācības LĪDERIEM un BRĪVPRĀTĪGAJIEM. Galvenā mērķauditorija ir nevalstisko organizāciju un neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, un labprāt uzņemsim arī kādu uzņēmēju vai pašvaldības pārstāvi.

Šobrīd uz LĪDERU apmācībām pieteikušies vairāki Alūksnes un Apes novada NVO līderi un uzņēmēji.

Ļoti vēlamies satikt iespējami dažādus reģiona cilvēkus, tāpēc aicinām Ziemeļlatgales novadu pārstāvjus iesaistīties!

LĪDERU APMĀCĪBAS notiks 6.-7.oktobrī Apes novada "Kalnarušķos". Pieteikšanās līdz 2.oktobrim!

 

BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS notiks 20.-21.oktobrī tajā pašā vietā.

Dalība ir bez maksas, nakšņošana un ēdināšana tiek finansēta no projekta "Radošā potenciāla skola", ko finansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Vairāk informācijas un saite uz pieteikuma anketu šeit: http://www.aanf.lv/apmacibas-lideriem-un-brivpratigajiem

Ar cieņu,

Ilze Zvejniece

Projekta vadītāja