Saulainajās vasaras dienās 2017.gada 10. un 11. augustā, biedrība “Balvu rajona partnerība” uzņēma ciemiņus no vietējās rīcības grupas Mulgimaa Arenduskoda, kuri, līdzīgi kā mūsu biedrība nodrošina LEADER programmas ieviešanu savā darbības teritorijā.
   Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija veicināt sadarbību un zināšanu apmaiņu par vietējo uzņēmēju produktu ražošanu Ziemeļlatgalē. Sava brauciena laikā igauņi 41 cilvēka sastāvā devās uz biedrības “Balvu rajona partnerības” darbības teritoriju Ziemeļatgalē – Balvu, Viļakas un Rugāju novadiem.
     Pirmais pieturas punkts Balvu novadā viesiem bija SIA „AMATI projekts”, kuri ir realizējuši vienu no inovatīvākajiem uzņēmējdarbības projektiem. Vietējā rīcības grupā Mulgimaa Arenduskoda iepazinās ar „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru” Balvos. Ciemiņi no Igaunijas redzēja kā tiek izgatavoti no dažāda veida dzijām un to sajaukumiem džemperi, jakas, cimdi, cepures uzņēmumā „ECO FABRIKA” , kā arī varēja iepazīties tuvāk un uzzināt sīkāk par profesionālo gaismu tehniku, ko piedāvā uzņēmums SIA „Čivix”.
    Nākošajā dienā Igauņu grupa devās uz dabas parku „Balkānu kalni”, kurā apmeklētāji iepazina aromātu pasauli garšaugu dārzā. Vēlāk ciemiņi devās uz z/s „Kotiņi”, pēc kura apmeklējuma igauņi atzina, ka pie viņiem šādas ražotnes nav un ar interesi uztvēra to, kas tika stāstīts un rādīts.
     Noslēgumā ciemiņi pastaigājās pa Rugājiem un apskatīja realizēto LEADER projektu Skeitparks, kas ir nozīmīgs ieguldījums Rugāju novada bērnu un jauniešu brīvā laika dažādošanai un aktīvas atpūtas veicināšanai svaigā gaisā

.
Informāciju sagatavoja: administratīvās vadītājas asistents Liene Pomere

 

 

  No 1.līdz 2. augustam 12 armēņu uzņēmēji ciemojās Ziemeļlatgalē , lai pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētu lauku tūrisma saimniecības un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, lai smeltos sev jaunu pieredzi. Pēc tikšanās Rugāju novada domē ar pašvaldības pārstāvjiem un nelielas prezentācijas ar ieskatu uzņēmējdarbībā Latgalē, armēņu uzņēmēji iepazinās ar Armēnijai netipiskām vietām – apmeklēja zemnieku saimniecības “Dālderi” Balvu pagasta kūdras purvā augošos lielogu dzērveņu stādījumus, nogaršoja krūmmelenes un noklausījās saimnieces Sandras Paideres stāstījumu par šādu uzņēmējdarbību.
   Lielu interesi izraisīja apmeklējums zemnieku saimniecībā “Kotiņi” Viļakas novadā, kur saimnieka Alda Ločmeļa aizraujošais stāstījums par saimniecības attīstību un birokrātisko šķēršļu pārvarēšanu mijās ar dažādiem atgadījumiem no biznesa dzīves.
    Tilžas pagastā retromotociklu “Rūsa vējā” saimnieks Kaspars Romanovs iesaistīja visus armēņus dinamiskā spēlē, kuras uzvarētājiem tika izbrauciens ar retromotociklu.
     Viesu nakšņošanu nodrošināja viesu nams “Rūķīši” un Jānis Auziņš Rugājos. Greznā uzņemšana un bagātīgās vakariņas viesus sajūsmināja un pārsteidza, jo pilnībā atšķīrās no Armēnijas tradīcijām. Armēņus pārsteidza Latvijas dabas bagātības, kā arī viņi atzinīgi novērtēja vietējo cilvēku sirsnību, vienkāršību un viesmīlību, un pateicās visiem par viņiem piedāvāto daudzpusīgo programmu un saimniekiem par veltīto laiku.
Armēņu uzņēmējiem programmu pa Ziemeļlatgali piedāvāja Balvu rajona partnerība ar tās biedra, Rugāju novada domes atbalstu pēc Latvijas Lauku foruma aicinājuma.

Informāciju sagatavoja Mārīte Orniņa, biedrības “Balvu rajona partnerība” biedre, Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja

 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam ar grozījumiem (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam) un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

 

Lai palīdzētu potenciālajiiem sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem izstrādāt kvalitatīvus projektu pieteikumus,
biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību seminārus
potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem!

 

Zvaniet: 29134410

Rakstiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

     Vakar Balvu novada pašvaldības teritorijā viesojās ASV Senāta Latvijas Republikas vēstniece Nensija Petita.
Uz tikšanos ar vēstnieci no VRG devās valdes priekšsēdētāja Liene Pomere, kura pēc tikšanās informēja, ka Nensijas Petitas mērķis bija uzzināt vairāk par nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē, to attīstību. Uz tikšanos ar ASV vēstnieci bija uzaicinātas 5 nevalstiskās organizācijas: biedrība „SAVI”, biedrība „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, biedrība „Ritineitis”, biedrība ”Kalmārs’’, kā arī biedrība „Balvu rajona partnerība”, kuras pastāstīja un iepazīstināja ar savu pašreizējo darbību.
Vēstniece stāstīja, ka ir izveidota ASV vēstniecības Mazo grantu programma, kas ļautu vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības. Granti galvenokārt domāti vietējām nevalstiskajām organizācijām.