5.2.aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu pieteikumu kārtas izsludināšana sāksies ar 2017.gada 26.jūliju.

Apmācību semināri Ziemeļlatgales 4 novados tiks organizēti augustā. Projektu pieteikumi tiks pieņemti laikā līdz 2017.gada 26.septembrim.

Projektus paredzēts pieņemt sekojošās rīcībās:

2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot, dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ( Maksimālā atbalsta summa 10000,00 EUR).

2.6.  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem (Maksimālā atbalsta summa 5000,00 EUR).

Saulainu vasaru vēlot, iesakam, laicīgi, potenciālajiem projektu iesniedzējiem gatavoties un reģistrēties EPS programmā LAD.

Projektu īstenotājiem gada atskaites un pārskati jāsniedz arī EPS.

Projekta pieteikumu sagatavot un iesniegt ir ērtāk EPS programmā!

 

   Ikgadējās starptautiskās konferences LINC (LEADER Inspired Network Community) mērķis ir Eiropas valstu VRG (vietējo rīcības grupu), valstu LEADER programmas atbildīgo institūciju dalībnieku pieredzes parādīšana un ideju apmaiņa par Lauku attīstības pasākumiem un inovācijām dažādās jomās Eiropā.

   Balvu rajona partnerības 5 dalībnieces uz mājām atved jaunas idejas projektiem un vienu sudraboto godalgu par sportiski netradicionālajām aktivitātēm un fiziski spēcīgākās Eiropas sievietes titulu! Protams, ka visattālākā Eiropas nostūra zemnieku saimniecības vadītāja Irēna Romāne parādīja, kādam jābūt LEADER programmas līderim! Pārējiem novēlam turēties un attīstīt laukus realizējot projektus!

               

 

  Biedrība "Balvu rajona partnerība" informē, ka ir noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 2. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

Kopā 2.kārtā iesniegti 28 projektu pieteikumi.

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē LEADER 2009 - 2013 projektu īstenotājus par nepieciešamību iesniegt partnerībai ikgadējās projektu atskaites!


Ministru kabineta noteikumu Nr.764* 32.punkts nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz sekojošas atskaites:

  • par 7.rīcībā „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana” īstenotajiem projektiem, kas īstenoti 3.1.aktivitātē (lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde), jāiesniedz pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteikto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4. pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu - veidlapu skatīt ŠEIT
Lasīt tālāk ...