Otrdien, 5. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas vairākās valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībās, kas paredz atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Izmaiņas atbalsta saņemšanas un projektu īstenošanas nosacījumos veiktas, lai uzlabotu vietējo rīcības grupu (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu.

Izmaiņas Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 paredz, ka VRG starpposma novērtējumu var iesniegt jau šogad, ja VRG ir izpildījusi papildus finansējuma saņemšanas nosacījumus. Noteikumos tiek saglabāts iepriekš noteiktais starpposma novērtējuma iesniegšanas gala termiņš, t.i. līdz 2019. gada 1. februārim. Tāpat šajos noteikumos precizēti papildus finansējuma saņemšanas nosacījumi. Noteikts, ka publiskā finansējuma apguves rādītājs un rīcību rezultātu rādītājs ietver arī projektiem apstiprināto publisko finansējumu un apstiprinātos projektos plānotās rādītāju vērtības, jo VRG nevar ietekmēt apstiprināto projektu īstenošanu un būvniecības projekts var ilgt divus gadus.

Izmaiņas MK 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 un 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 precizē projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību vietējām rīcības grupām. Plānots, ka šie nosacījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. augustā. Izmaiņas nosacījumos paredz, ka VRG lēmumus par projektu noraidīšanu var pieņemt divu mēnešu laikā. Tāpat pagarināts ar vērtēšanu saistīto dokumentu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – desmit darbdienu laikā pēc vērtēšanas termiņa beigām. Izmaiņas paredz arī papildu pienākumu VRG informēt LAD par valsts amatpersonām, lai LAD varētu informēt Valsts ieņēmumu dienestu. Šajos noteikumos veikti precizējumi, kas saistīti ar pāreju uz projektu iesniegšanu tikai LAD EPS.

Tāpat veiktas izmaiņas MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”. Paredzēts, ka turpmāk VRG lēmējinstitūcijas pārstāvji, kas tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanas procedūrā, būs tiesīgi saņemt atlīdzību par apmeklētam lēmējinstitūcijas sēdēm. Turklāt lēmējinstitūcijas vadītājs, kas izskatīs atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un kas izsniegs gala lēmumu, saņems atlīdzību par katru pieņemto lēmumu. Noteikumos arī paredzēts svītrot pienākumu VRG pārstāvjiem uzskaitīt potenciālajiem projektu iesniedzējiem sniegtās konsultācijas. Šis nosacījums praksē nav izrādījies efektīvs, jo ne visos gadījumos VRG pārstāvji var detalizēti uzskaitīt sniegtās konsultācijas, piemēram, izbraukumos vai telefonsarunās.

Plašāka informācija par grozījumiem MK 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””, 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” un 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informācijas avots: http://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/

 

     „LINC Finland 2018”  ir kopīgs pasākums vietējām rīcības grupām no visām  Eiropas savienības dalībvalstīm, kurās tiek īstenota LEADER programma. Katru gadu šī tikšanās tiek rīkota citā valstī, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un inovatīviem lauku attīstības risinājumiem.

     Šogad  no 12. līdz 14. jūnijam Somijas dienvidrietumu daļā  notika LINC (LEADER Inspired Network Community) rīkotā Eiropas mēroga konference un pieredzes apmaiņa, uz kuru, 4  cilvēku sastāvā, devās arī   Balvu rajona partnerība.

     Ikgadējās starptautiskās konferences mērķis ir Eiropas valstu vietējo rīcības grupu un dažādu valstu LEADER atbildīgo institūciju pārstāvju tikšanās, lai dalītos pieredzē un idejām par lauku attīstību dažādās jomās Eiropā. Kopumā konferencē šogad piedalījās vairāk nekā 350 dalībnieki no 17 valstīm.

     Konferences pirmā diena pagāja  dalībniekiem iepazīstoties ar 7  vietējās rīcības grupās īstenotiem projektiem un sarunās vienam ar otru. Lai gūtu lielāku priekšstatu par LEADER projektu īstenošanu Somijā mūsu pārstāvji piedalījās 2 dažādos pieredzes braucienos –Naantali pilsētas un apkārtnes pieredzes braucienā un braucienā uz Inio salu, kas ir viena no salu Arhipelāga salām. Somijā  šādu salu ir ap 25 000.

     Lauku attīstībai Somijā tik pievērsta liela uzmanība. Jo ne tikai Latvijā, bet arī Somijā ( un tāpat arī citur Eiropā) cilvēku laukos paliek arvien mazāk. Vairākums izvēlas dzīvot pilsētās vai to tuvumā, jo tur ir gan darba vietas, gan labāk attīstīta infrastruktūra.

     Īpašs pasākums, kas arī ir LINC konferenču galvenais iemesls ir sadarbības partneru meklēšanas pasākums jeb tīklošanās ( angliski „ Cooperation Corner”), jo  LEADER programmas ietvaros paredzēts atsevišķs finansējums tieši starptautiskiem projektiem, ko var īstenot Latvijas vietējās rīcības grupas sadarbībā ar kādas citas ES valsts VRG, izvēloties kopīgu aktuālu tēmu, ko attīstīt projekta ietvaros, un veicinot sadarbību starp abu valstu iedzīvotājiem.”  2017.gadā apmeklējot LINC 2017 konferenci Luksemburgā, ir atrasti somu partneri, kopīgai projekta īstenošanai, kura aktivitātes sāksies jau šogad augustā. Projekta ietvaros mērķis ir attīstīt sadarbību starp vietējiem un starptautiskiem māksliniekiem un amatniekiem, radīt izpratni par mūsdienu tautas mākslu. Somijas konferences laikā šogad nodibinājām kontaktus ar vietējo rīcības grupu pārstāvjiem no Polijas, Lietuvas, Rumānijas, Austrijas un Gruzijas. Iespējams, ka arī šīs idejas pēc kāda laika materializēsies jaunā sadarbībā un jaunos starptautiskos projektos.

      Konferences otrajā dienā notika pārbrauciens uz Kantepaa salu, dalībniekus sadalot pēc nejaušības principa dažādās komandās, notika jautras stafetes visas dienas garumā. Arī šis laiks paralēli tika veltīts savstarpējām sarunām starp dalībniekiem, iepazīstoties tuvāk.

     Konferencē piedalījās Balvu rajona partnerības biedri  :Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja un stratēģijas administratīvās vadītājas asistente darbam ar starptautiskajiem projektiem Liene Pomere, biedrības „ Mēs pasaulē” vadītāja Mārīte Orniņa, uzņēmējs, potenciālais projektu iesniedzējs  Agris Apšenieks un partnerības biedrs, biedrības “Ūdensroze” un Balvu rajona sieviešu biedrības “Rudzupuķe” pārstāve Zinaida Popova.

Stratēģijas administratīvās vadītājas asistente darbam ar starptautiskajiem projektiem Liene Pomere

Foto: Eiropas bufete, kurā izlikta arī  Ziemeļlatgales produkcija - maize, siers un sukādesLINC 2018 atklāšanas ceremonijā Rauma 12.06.2018.

 Pieredze somu eko ciemā, kurā saimnieko pēc sentēvu metodēm

LINC 2018 dalībnieka plecu soma ar informatīvajiem materiāliem

 

 

 

 

      Biedrības "Balvu rajona partnerība" piecpadsmit potenciālie projektu rakstītāji un īstenotāji 10. un11.maijā apmeklēja partnerības “Laukiem un jūrai” piedāvāto pieredzes braucienu  "Ieraugi.Iedvesmojies.Īsteno", kurā visi saņēmām pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām. Pasākumā bija iekļauta ciemošanās pie vietējiem ražotājiem un tūrisma pakalpojumu piedāvātājiem, Tukuma un Engures novados, kas ne tikai veiksmīgi īsteno savas ieceres, bet arī inovatīvi apvienojuši pamata peļņas avotu ar interesantiem tūrisma piedāvājumiem. Zirgaudzētava "Skudru staļļi" piedāvā staļļu apmeklējumu, iepazīstoties ar zirgiem un to dzīvi, paradumiem, zirglietām un staļļu ikdienu. “Skudru staļļos” apskatāmi  bija gan sporta, gan hobija  zirgi. Zirgaudzētava piedāvā arī vizināšanos ar zirgiem jāšus un pajūgā. Saimnieki piedāvā arī izbraucienus uz pasākumiem, kā arī dzimšanas dienas un citu svētku svinības gan savā teritorijā, gan arī ārpus Džūkstes. Saimniece mazliet ir sabēdājusies, ka no septembra zirgiem ir jābūt citā stallī, bet mierina fakts, ka tas būs turpat netālu.  Z.s. "Geidas" ir bioloģiskā piena lopkopības saimniecība. Apsaimnieko ap 90 ha lauksaimniecības zemes, kurā tiek izaudzēta visa lopbarība, tai skaitā graudi, ir slaucamas govis, un jaunlopi.

     Vīna darītava ABAVAS ir Mārtiņa un Lienes Barkānu ģimenes lielais sapnis, kas realizēts, lai darītu kvalitatīvus dzērienus no Latvijā audzētiem augļiem un ogām. Pēc vairākiem darbības gadiem Abavas vīna darītava veiksmīgi iekārtota bijušā konservu ceha telpās Slampē, netālu no Abavas upes sākuma. Pēc  veiksmīgi realizētiem Eiropas projektiem ir izdevies izveidot mūsdienīgu un modernu vīna ražotni. Šobrīd ABAVAS komanda ir izaugusi, saražotais dzērienu daudzums katru gadu proporcionāli palielinās, un ir Latvijas lielākā vīna darītava.

    Netālu no Tukuma, Milzkalnes ciematā atrodas Šlokenbekas muiža.Muiža celta 1484. gadā. Savā ilgajā mūžā muiža ir piedzīvojusi dažādus laikus un dažādus saimniekus, taču neskatoties uz to, tā ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Muižā pašlaik atrodas krodziņš, kultūras nams, viesnīca un ceļu muzejs. Tajā iespējams arī īrēt telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem. Ir īstenoti LEADER projekti. Šeit ziemeļlatgalieši baudīja garšīgas pusdienas.

     Valguma pasaule ir ļoti skaista un jauka atpūtas vieta Ķemeru nacionālā parka teritorijā, Valguma ezera krastā, kur var svinēt gan kāzas, jubilejas un kristības, gan sarīkot seminārus vai sporta spēles. Ikdienā tūristi apmeklē baskāju u.c. dabas takas, kā arī jaunatvērto “Godu laukumu”. Valguma pasaules saimnieki rada miera ostu – vietu, kur atspirgt dvēselei, garam un miesai. Apceļojuši tuvas un tālas zemes, rada tepat Latvijā. Saudzējot un kopjot vidi. Ir ieviesti arī LEADER projekti.

     Nakšņošana un vakariņas notika skaistajā viesu namā “Kalna Žagari”, kas atrodas skaistā meža ielokā Engures novada Smārdes pagastā.

    Interesanti bija apmeklēt Tumes pagastu, kurā sadarbojoties trīs pagasta ražotājiem – Dainim Erbsam ar “Dāru” kazu sieriem, augļu, ogu konfekšu ražotāju Līviju Paparinsku no IU ”Liepa” un “Kasparu” vīniem, interesentiem tika piedāvātas degustācijas, daudzveidīgu garšu izbaudīšanai. Turpat kaimiņos esošie uzņēmēji ir katrs ar savu stāstu, savu odziņu, bet apvienojoties radījuši interesantu pakalpojumu - vietējās produkcijas degustāciju vienuviet.

    Viens no ziemeļlatgaliešu favorītiem bija ar lielu mīlestību radītais Bišu namiņš, kurā  piedāvā atpūsties, relaksēties un smelties spēku guļot "bišu gultās". Gulēšana uz bitēm atslābina visu ķermeni, ļaujot atpūsties no stresa un steigas pilnās ikdienas. Kā izsenis zināms, bitēm un to produktiem piemīt spēcīgas dziedinošas spējas. Bišu sanoņai piemīt smalkās vibrācijas, ko iespējams izbaudīt guļot "bišu gultās", propolisa smarža virmo visā telpā. Vienlaicīgi Bišu namiņā gulēt bišu gultās var 5 cilvēki. Mēs negulējām, bet tikai pasnaudām sēžot "bišu gultās", kur sapņojām par veiksmīgu projektu īstenošanu Ziemeļlatgalē: "Viens  jauniešu pārītis  sapņoja par Bišu namiņu Rugāju novada Lazdukalna pusē, vēl viens jauneklis par plašu vīna darītavu Viļakas novada pusē, bet meitenes un kundzes par konfekšu un siera ražošanu, skaistas atpūtas un tūrisma vietas izveidošanu Balvu novadā un pagastos." Bišu namiņa saimnieks, savā smaidošajā mierā, apgalvoja, ka sapņi piepildīsies! 

   Rideļu dzirnavās senais savijies ar mūsdienīgo. Rideļu vecās dzirnavas ar ūdensratu un dzirnakmeņiem glabā dzimtu dzīves un darba gaitu. Turpat arī atrodas 37 ha lielais Dzirnavu ezers ar laivām.  Ģimenes uzņēmums piedāvāja mums nobaudīt pankūkas, kā arī apskatīties nesen atvērto dzirnavu muzeju. Šeit ieviests LEADER projekts.

     Pabijām arī RTU semināru, sporta un atpūtas bāzē “Ronīši”, kas ir kā paradīze jūras krastā. Lieliska atpūtas vieta gan maziem, gan arī lieliem un gan aktīviem, gan pasīviem atpūsties gribētājiem. Tiek piedāvātas naktsmītnes, iespēja organizēt sporta spēles, nometnes un seminārus. 

       Esot Rīgas jūras līča rietumu piekrastē, Lapmežciema pagastā bijām ģimenes uzņēmumā, kas nodarbojas ar karsti kūpinātu zivju produkcijas ražošanu “Reinis-B”. Saražoto produkciju varat iegādāties vairākās Latvijas vietās. “Reinis-B” galvenā saimniece Alla  mūsu grupai bija sarīkojusi degustāciju ar atraktīvām un intelektuālām spēlēm. Varējām vērot iespēju par visu ražošanas procesu savām acīm un nogaršot uzņēmumā gatavotos produktus. Paldies Allai par jauko pieredzes brauciena noslēgumu.

    Ziemeļlatgalieši no Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadiem ļoti augstu novērtē pieredzes braucienu, un sirsnīgi pateicas visiem pasākuma organizatoriem, uzņēmējiem, aktīviem mājražotājiem un individuālā darba veicējiem par ieguldīto darbu Tukuma un Engures novadu attīstībā, un iespēju mums IERAUDZĪT un IEDVESMOTIES, lai nākotnē ĪSTENOTU!

      Vispatiesākie paldies vārdi = partnerības "Laukiem un jūrai" stratēģijas administratīvajai vadītājai Ilzei Turkai par skaisto, iedvesmojošo un sirsnīgo pasākumu. Lai veicas visu iecerēto pasākumu organizēšanā nākotnē!

Teksts: Ilona Džigure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Biedrība"Balvu rajona partnerība" sadarbībā ar partnerību “Laukiem un jūrai” piedāvā braucienu 10.un 11.maijā, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem LEADER projektiem, darbiem un idejām.

Pasākumā iekļauta ciemošanās pie vietējiem ražotājiem un tūrisma pakalpojumu piedāvātājiem, Tukuma un Engures novados, kas ne tikai veiksmīgi īsteno savas ieceres, bet arī inovatīvi apvienojuši pamata peļņas avotu ar interesantiem tūrisma piedāvājumiem.

Nakšņošana un vakariņas paredzētas skaistajā viesu namā “Kalna Žagari”, kas atrodas skaistā meža ielokā Engures novada Smārdes pagastā. 

Ziemeļlatgalē dzīvojošjiem potenciālajiem projektu iesniedzējiem diskusijas un pieredzes apmaiņa saimniecībās, kafijas pauzes un degustācijas saimniecībās, nakšņošana, vakariņas pirmajā dienā, brokastis otrajā dienā un pusdienas abās dienās tiks segtas no Ziemeļlatgales iedzīvotāju aktivizēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

Biedrība "Balvu rajona partnerība" nodrošina kopīgu transportu līdz pieredzes apmaiņas norises vietai un tā norises laikā.

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 2.maijam: tālrunis 29134410, I.Džigure

Atverot rakstu: Pielikumā divu dienu programma