Biedrība "Balvu rajona partnerība" izsludina biroja telpu nomas piedāvājumu konkursu.

 

1. Nomnieks: Biedrība „Balvu rajona partnerība”, reģ. nr. 40008076526,

Juridiskā adrese - Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste, Tālrunis: 27070899,

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Balvu pilsētas teritorija.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis: Telpas biedrības „Balvu rajona partnerība” biroja vajadzībām.

4. Paredzamais nomas līguma termiņš: No 2016. gada maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Nepieciešamā platība: 35 – 60 m2

6. Vēlamais telpu tehniskais stāvoklis: Telpas izremontētas, gatavas lietošanai, nav nepieciešams veikt finansiālus ieguldījumus (kapitālieguldījumus).

Telpas funkcionāli ir piemērotas biroja vajadzībām un konferenču rīkošanai.

Telpām līdz nomas uzsākšanai jābūt pieslēgtām ūdensapgādei, kanalizācijai, elektroenerģijas padevei, internetam.

7. Citas prasības: Vēlama piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

8. Nomas maksa: Cena par 1 m2 jānorāda ar PVN (cenā ietvertas apkures, elektrības, komunālo un citu apkalpošanas pakalpojumu izmaksas).

9. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 16. maija plkst. 9:00

10. Nomas piedāvājuma iesniegšana: iesūtot elektroniski vai papīra formātā.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 20015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Informācija par projektu konkursu, izsludinātajām rīcībām, finansējumu un vērtēšanas kritērijiem, pieejama ŠEIT.

Ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 20015.-2020.gadam var iepazīties ŠEIT.

 

Lai palīdzētu potenciālajiem projektu iesniedzējiem izstrādāt projektu pieteikumus, biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību semināru ciklu potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem.

 

Sākoties jaunam projektu iesniegumu pieņemšanas periodam, no 2016. gada 15. marta darbu biedrībā „Balvu rajona partnerība” uzsāks arī jauna administratīvā stratēģijas vadītāja – Ilze Daukste, kuru konkursa kārtā uz šo amatu izvēlējās biedrības veidota komisija.

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka līdz ar stratēģijas administratīvās vadītājas maiņu, mainās arī kontaktinformācija.

Stratēģijas administratīvā vadītāja

Ilze Daukste

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tālrunis: 27070899