11. decembrī, plkst. 11:00 „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā,” Vidzemes ielā 2B, Balvos notiks seminārs mājražotājiem:

„Mājražošana, pārtikas pārstrāde mājas apstākļos”. Lektors: Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja vietniece, valsts vecākā pārtikas inspektore Inese Atmane.

„Par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzskaiti”. Lektors: VID nodokļu pārvaldes konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore Irina Markova.

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit vai pa telefonu 26461435.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2015.gada 25.novembrī Lauku atbalsta dienestā iesniedza Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam. Stratēģijas projekts pieejams šeit!

Stratēģijas izstrādē tika iesaistīti biedrības biedri un Ziemeļlatgales novadu iedzīvotāji. Šī gada pavasarī pētījuma "Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana" ietvaros notika tikšanās ar iedzīvotājiem ar mērķi apzināt viņu vajadzības un problēmas, kuras varētu tikt risinātas ar jauno attīstības stratēģiju. Vairāk informācijas par pētījuma norisi un pētījums pieejams šeit!

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2015.gada 10.novembrī iepazīstinās biedrības biedrus un citus interesentus ar Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam. Darbs pie attīstības stratēģijas tika uzsākts jau šī gada vasarā, kad tika veikts pētījums „Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana”. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti Ziemeļlatgales iedzīvotāji, tika noskaidrotas viņu vajadzības un identificētas tās jomas un problēmas, kuras varētu risināt ar LEADER programmai piešķirto finansējumu. Biedrības „Balvu rajona partnerība” darbības teritorijai piešķirtais finansējumus stratēģijas īstenošanai laika periodā no 2016. Līdz 2020.gadam būs nepilni divi miljoni eiro.

Lasīt tālāk ...

Lai atbalstītu lauku kopienu ilgtspēju, valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai. Ziemeļlatgales teritorijā sabiedrības virzītā vietējā attīstība, kā līdz šim, tiks īstenota ar LEADER pieeju, kura tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, projektu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumus.

Lasīt tālāk ...

Pašlaik biedrība „Balvu rajona partnerība” strādā pie jaunās attīstības stratēģijas izstrādes 2015. līdz 2020.gadam, lai arī jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā biedrība varētu koordinēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmai paredzēto finansējumu Ziemeļlatgales teritorijā. Stratēģija tiek veidota kā plāns, kurš noteiks to, kādi mērķi mums jāsasniedz, kādās jomās un kādi projekti tiks atbalstīti turpmāk.
Lai diskutētu par attīstības stratēģijā iekļautajiem mērķiem, atbalstāmajām jomām un aktivitātēm, biedrība „Balvu rajona partnerība” aicina Ziemeļlatgales iedzīvotājus uz semināriem novados. Semināros tiks prezentēts attīstības stratēģijas melnraksts un tiks uzklausīti iedzīvotāju ieteikumi stratēģijas uzlabošanai.