Pašlaik biedrība „Balvu rajona partnerība” strādā pie jaunās attīstības stratēģijas izstrādes 2015. līdz 2020.gadam, lai arī jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā biedrība varētu koordinēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmai paredzēto finansējumu Ziemeļlatgales teritorijā. Stratēģija tiek veidota kā plāns, kurš noteiks to, kādi mērķi mums jāsasniedz, kādās jomās un kādi projekti tiks atbalstīti turpmāk.
Lai diskutētu par attīstības stratēģijā iekļautajiem mērķiem, atbalstāmajām jomām un aktivitātēm, biedrība „Balvu rajona partnerība” aicina Ziemeļlatgales iedzīvotājus uz semināriem novados. Semināros tiks prezentēts attīstības stratēģijas melnraksts un tiks uzklausīti iedzīvotāju ieteikumi stratēģijas uzlabošanai.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir izdevusi LEADER projektu katalogu „Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē”, kurā apkopota informācija par īstenotajiem projektiem laika posmā no 2009.-2015.gadam. Informācija par projektiem sniegta latviešu, krievu un angļu valodās. Laika posmā no 2009. līdz 2015.gadam Ziemeļlatgalē īstenots 191 LEADER programmas projekts, kopā apgūstot gandrīz miljonu eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekti īstenoti dažādās jomās un tos īstenoja pašvaldības iestādes, biedrības, uzņēmēji un mājražotāji. Projektu katalogu savā īpašumā par brīvu var iegūt biedrības biedri, projektu īstenotāji un citi interesenti, kuri vēlas iedvesmoties no daudzajiem projektu piemēriem. Katalogi pieejami biedrības birojā Balvu Bērnu un jauniešu centrā Balvos, Brīvības ielā 48.

“Latvijas lauki un mazpilsētas ir neatņemama Latvijas daļa ar lielu līdz šim pilnībā neizmantotu potenciālu, kas var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas un visas ES attīstībā, stabilitātē un ilgtspējā.” Fragments no 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas


Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā, “Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā "Sadarbība kā ilgstpējīgas izaugsmes pamats", kas risināsies no 12. līdz 16. oktobrim piecās Latvijas vietās – Druvienā, Izvaltā, Staicelē, Jaunaucē un Ancē.

Diskusiju laikā iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai sekmētu pēc iespējas pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgspējīgu attīstību.

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...

SIA „VEPA” - lai gan ir jauns uzņēmums, bet ir paguvusi īstenot LEADER programmas projektu Nr.14-07-LL04-L413101-000006 „Attīstošo koka rotaļlietu un mājsaimniecības priekšmetu darbnīcas izveide”. Lai gan projekts ir tikko noslēdzies, un projekta pārskati pavisam nesen iesniegti Lauku atbalsta dienestā, Agris Petrovs, SIA „VEPA” valdes loceklis, pauž gandarījumu par iespēju īstenot projektu un saņemt ES finansējumu: „Es neteikšu, ka tas bija viegli, jo tas bija pirmais projekts. Gribu pateikties gan biedrībai „Balvu rajona partnerība”, gan Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem. Līdz šim sadarbība ir bijusi ļoti konstruktīva.”

Projekta ietvaros tika veikta darbnīcas telpas vienkāršotā rekonstrukcija Kubulu pagastā, nepieciešamo būvmateriālu iegāde, aprīkojuma un instrumentu iegāde, lai nodrošinātu darbnīcas darbības uzsākšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 4404,57 EUR + PVN. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) sniedza atbalstu 60% no attiecināmo izmaksu summas - 2642,74 EUR.

Lasīt tālāk ...