Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība

Kopš 2015.gada 7.aprīļa Lazdukalna pagasta pārvaldes telpās pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā jaunu sociālo pakalpojumu - veļas mazgātavu un dušu. Pašvaldības ēkas bijušās garāžas telpas ir piedzīvojušas pārvērtības un tajās ir ierīkotas divas telpas – dušas telpa un veļas mazgātava. Tagad telpas ir gaišas, siltas un mājīgas. Novada iedzīvotājiem ir radīta iespēja izmazgāt drēbes un nomazgāties dušā. Nesot mazgāties drēbes, veļas pulveris nav jāņem līdzi, tas būs uz vietas un ir iekļauts pakalpojuma maksā. Gaidot, kamēr izmazgāsies veļa, ir iespējams pasēdēt, atpūsties un palasīt žurnālus. Minētos pakalpojumus šobrīd var saņemt otrdienās un piektdienās. Lai nebūtu jāgaida rindā, aicinām iepriekš pieteikties pie Anitas Gavares pa telefonu 26695251. Ja cilvēki izteiks vēlēšanos saņemt pakalpojumus citā laikā, par to mēģināsim vienoties un darba laiku izmainīt.

Lasīt tālāk ...

Baltinavas novada dome īsteno projektu "Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā" Nr. 14-07-LL04-L413101-00021 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība".

Lasīt tālāk ...

Viļakas novada dome ir īstenojusi projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000015 „Friziera inventāra iegāde". Projekta mērķis ir piedāvāt friziera pakalpojumu Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) iemītniekiem un sociāli mazaizsargāto personu grupām gan sievietēm, gan vīriešiem Viļakas novadā. Friziera pakalpojumus saņems VSAC klienti, maznodrošinātie, trūcīgie, vientuļie, invalīdi, daudzbērnu ģimenes.

Lasīt tālāk ...

Balvu novada pašvaldība 2003.gadā izveidoja Sociālo dienestu (sākumā tā bija pašvaldības aģentūra "Sociālais serviss"), kurš veic sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas uzdevumus. Pašvaldība, papildus valstī noteiktajiem pakalpojumiem, ir pakāpeniski radusi iespēju ieviest arī citus sociālā riska grupas iedzīvotājiem vitāli nepieciešamus pakalpojumus.

Lasīt tālāk ...

Viļakas jaunieši vienmēr cenšas īstenot savas ieceres, tāpēc aktīvi un neatlaidīgi darbojas, lai īstenotu arvien vairāk projektu. Pēdējo mēnešu laikā jauniešu centrs ir īstenojis trīs Leader projektus un viens no tiem īstenots Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība".

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 3