Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai "Savi" ir realizējusi Leader projektu Nr. 13-07-LL04-L413202-000011 „Keramikas tradīciju popularizēšana Balvu novadā". Kopš dibināšanas brīža biedrība nepārtraukti aktīvi darbojas, īstenojot biedrības Statūtos noteiktos mērķus, kā nozīmīgākos no tiem var minēt izglītības atbalsta iniciatīvu veicināšana Balvu novadā, sociālās atstumtības mazināšana, līdzsvarotas kultūrvides attīstība un garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā. Biedrības uzmanības lokā nonāca arī jautājums par seno amatu un amatniecības centru kā amatu prasmju saglabātājiem.

Gadu gaitā biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība starp Balvu Mākslas skolu, novada muzeju un vietējiem keramiķiem. Sadarbība veicināja projekta ideju un tā realizāciju. Balvu novada Saksmalē strādā vienīgie Ziemeļlatgales Tautas daiļamata meistari, keramiķi Jolanta un Valdis Dundenieki. Viņi ir vienīgie visā bijušā Balvu rajona teritorijā profesionāli praktizējošie meistari, kuri turpina un attīsta līdz pagājušā gadsimta 50.gadiem plaši zināmās un atzītās Ziemeļlatgales keramikas tradīcijas.

Lasīt tālāk ...

Pateicoties LEADER programmai un Balvu novada pašvaldības atbalstam 2014.gada vasarā tika realizēts projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000006 "Krucifiksu atjaunošana Vīksnas pagastā". Projekta ietvaros tika atjaunoti divi krucifiksi – viens Strautu ciemā un otrs Kupravas ciemā.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā rīcības plāna 6. Rīcībā „Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana". Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1200, 90. 90% no šīs summas sedza ELFLA, bet līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošināja Balvu novada pašvaldība.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Balvu Teātris" ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu "Ezera sonāte", Nr. 13-07-LL04-L413202-000017. Vizualizētā projekta ideja izskatījās savādāk, bet strūklakas izgatavotājs SIA "Platpirs" apliecināja, ka vizualizācija nekad nesakrīt ar faktisko rezultātu. Strūklakas uzstādītāji uzsver, ka strūklaka Balvu ezerā ir augstākā strūklaka visā Latvijā.

SIA "Platpirs" jau vairākas reizes ir veikuši uzlabojumus strūklakai. Pēc mūsu lūguma strūklakai tika uzlikti krāsaini prožektoru stikliņi un paaugstināti krāsainie prožektori. Naktī no 19. uz 20.augustu strūklaka tika norauta no enkuriem un vējš to atpūta pie krasta. SIA "Platpirs" pārstāvis atkal brauca un sakārtoja atsaites uz enkuru. Tuvākajā laikā tiks izgatavoti un uzstādīti tērauda enkuru turētāji, lai rudens vēji atkal nenorauj strūklaku.

Lasīt tālāk ...

2014.gadā Baltinavas novada dome realizē pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošabas teritotijā” projektu “Informācijas stenda izbūve Baltinavā” Nr. 13-07-LL04-L413202-000016.

Projekta mērķis ir veidot pozitīvu Baltinavas novada tēlu, nodrošināt informācijas pieejamību par Baltinavas novadā esošajiem kultūras, kultūrvēsturiskajiem un dabas mantojuma objektiem, popularizēt latgaliešu dialektu, kā kultūrvesturisko mantojumu.

Lasīt tālāk ...

Realizēts projekts Nr. 13-0-L413202-000010 „Sakoptas vides veidošana Šķilbēnu Pareizticīgo baznīcas teritorijā”. Šķilbēnu (Škilbanu) Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīca un pareizticīgo kapsēta atrodas uzkalniņā, Šķilbēnu ciema centrā. Jau no tālienes var manīt savdabīgu koka ēku ar trim tornīšiem, krāsotu gaiši zilā krāsā. Baznīca ir būvēta no 1928. – 1931. gadam, celta pēc arhitekta Vladimira Šervinska (1894-1975) īpaši izstrādāta projekta. 1998. gadā baznīcai ir piešķirts statuss „Vietējās nozīmes kultūras piemineklis”.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 13