Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 11.oktobrī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas

7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

pasākumā

19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 11.11.2019. līdz 11.12.2019.

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Stratēģija

Rīcības plāns

7.kārta (11.11.2019. - 11.12.2019.) 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

 

Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/